Het nieuwste cahier #02 : kennis máken met het goede leven

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekProfessioneel

92 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het Cahier #2 is Jan Mengelers’ persoonlijke visie op hoe Brabant zich zou moeten ontwikkelen om zijn positie van economische voorsprong te behouden. Hij schetst daarvoor de ontwikkelingen in twee na-oorlogse tijdvakken. In de periode tot 1985 waren twee partijen leidend in het economisch beleid: de overheid en het bedrijfsleven. In de periode na 1985 (tot nu) komen daar de kennisinstellingen bij: de triple helix. Die constructie heeft Brainport economische voorspoed gebracht. Om die te behouden moeten we vooruit kijken. Jan voorziet dat we daar een vierde partij aan moeten toevoegen: de burger/de eindgebruiker. In de huidige ‘connected’ wereld kan die veel meer invloed uitoefenen maar ook meehelpen/meedenken etc. Hij houdt dan ook een pleidooi voor het creëren van een grote Living Labs omgeving in Brabant. Dan kunnen we naar een leidende positie, ‘Brainport als proeftuin voor Europa’. Met de assets die we hebben, denkt hij aan Living Labs in 5 gebieden.
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijUitgeverij Lecturis
Aantal pagina's54
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit