Het markttesten van industriële innovaties

W.G. Biemans, R. Vries, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)24-25, 27-29
TijdschriftTijdschrift voor Marketing
Nummer van het tijdschriftmaart
StatusGepubliceerd - 1987
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit