Het levende huis

J.E.M.H. Bronswijk, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Aan het ontsluieren van de oecologische aspecten van de vorming van huisstofallergeen heeft het Nederlands Astma Fonds in niet geringe mate bijgedragen. Minstens drie promoties op dit gebied heeft zij financieel ondersteund. Dr. Barend van de Lustgraaf promoveerde in 1978 op 'Oecologische betrekkingen tussen micro-organismen en huisstofmijten (Acarida: Pyroglyphidae)', dr. Gisela Rijckaert in 1981 over 'Snel vrijkomende allergenen van organismen uit huisstof'; en auteur van dit artikel, al weer 10 jaar geleden, op het onderwerp 'Het oecologisch systeem van huisstof'. Deze drie promoties vormen de basis voor dit referaat.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)20-24
Aantal pagina's5
TijdschriftAirways
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1983
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit