Het kanaal nummer 66 : dichten van de kloof tussen theorie en praktijk

K.P.E. Gravemeijer

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

    8 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Het kanaal nummer 66 : dichten van de kloof tussen theorie en praktijk'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.