Het Image project

J.D. Bij, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

In bet cursusjaar ‘981’99 is op de Technische Universiteit in Eindhoven het onderwijs- en onderzoekproject Image uitgevoerd door 13 afstudeerders in 12 zorginstellingen in Nederland. Image staat voor Interface Management in de Gezondheidszorg, ofwel de afstemming en besturing van raakvlakken tussen zorgprocessen. Van de uitgevoerde onderzoeken zijn een zestal expliciet gericht geweest op verbetering of vernieuwing van bet zorgproces. In dit artikel zullen we ons op deze onderzoeken richten.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)26-29
TijdschriftZM Magazine : Maandblad voor Directie en Bestuur in de Zorg
Volume16
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2000

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Het Image project'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit