Het hoekversnellingsverloop van een schakel uit een mechanisme met meer dan vier schakels

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

128 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)248-252
TijdschriftDe constructeur
Volume2
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - 1963
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit