Het herhalingsmotief in de wiskunde

N.G. de Bruijn

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

243 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieAmsterdam
UitgeverijNoord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij
Aantal pagina's20
StatusGepubliceerd - 6 okt 1952
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op 6 october 1952.

Citeer dit