Het geheel en de delen: de besturing van organisaties; we hebben het steeds over hetzelfde

A.C.J. de Leeuw

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale/afscheids redePopulair

83 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieLeiden
UitgeverijSpruyt, van Mantgem & De Does
Aantal pagina's32
ISBN van geprinte versie90-238-1228-X
StatusGepubliceerd - 18 dec. 1979
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 18 december 1979

Citeer dit