Het gebruik van thermodynamische beschouwingen voor de beschrijving van keramische processen

R. Metselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

23 Downloads (Pure)

Samenvatting

A review and discussion with 6 refs. In many cases, the no. of expts. necessary for optimization of a process can be reduced by simple thermodn. predictions. Some examples are discussed for nonoxide ceramic materials.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)242-245
TijdschriftKGK, Tijdschrift voor Klei, Glas en Keramiek
Volume13
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit