Het gebruik van persen voor volgstempels, volgpersen en multislides

A.P.J. Soepnel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

74 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2867-2873
TijdschriftMetaal en kunststof
Volume2
StatusGepubliceerd - 1964
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit