Het effect van planten op het werk

M.G.L.C. Loomans, D.J. Klein Hesselink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het afgelopen jaar werd met een grote Europese campagne promotie gemaakt voor de toepassing van planten op de werkplek. Enerzijds geven planten een psychologische stimulans; anderzijds dragen planten bij aan een beter binnenmilieu en leveren een bijdrage aan een goede werkomgeving, wat gunstig kan uitwerken op de arbeidsprestaties. In dit artikel worden de daadwerkelijk gemeten effecten besproken. Ondanks de nuancering van deze resultaten blijken planten op het werk toch eerder een lust dan een last.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)17-21
Aantal pagina's4
TijdschriftFacility Management Magazine
Volume18
Nummer van het tijdschrift133
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit