Het EEM-MATLAB model voor Terzaghi's consolidatieproef: twee-fasen model, 1-dimensionaal

G.C. Diederen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

140 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's28
StatusGepubliceerd - 1995

Publicatie series

NaamDCT rapporten
Volume1995.158

Bibliografische nota

WFW 1995.158
Stageverslag.

Citeer dit