Het Ecolint na Vijf Jaar

H. Cusell, J. Koedood, J.G.A. Zoest, van, J. Hylkema

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Langs de zuidrand van Amsterdam heeft de Dienst Waterbeheer en Riolering [DWR) tussen 1995 en 1998 het zogeheten Ecolint Nieuwe Meer - Nieuwe Diep aangelegd: aanpassing van de oevers om een gezond, duurzaam watersysteem te creëen en om meer en vooral ook meer gevarieerde natuur verder het stedelijk gebied in te brengen. Vijf jaar later blijkt dat laatste gelukt te zijn, maar de waterkwaliteit is nog onvoldoende verbeterd.
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)36-46
  Aantal pagina's11
  TijdschriftH2O
  Volume33
  Nummer van het tijdschrift18
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit