Het ecolemma model : ecologische eenheden milieu-monetair gewogen voor aantasting van ecosystemen en landschappen door de bouw : een operationalisatie in een LCA kader

F.F. Beetstra

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  230 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Department of the Built Environment
  Begeleider(s)/adviseur
  • Schmid, P., Promotor
  • Maas, Ger J., Promotor
  Datum van toekenning30 sep 1998
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-6814-550-9
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1998

  Bibliografische nota

  Proefschrift.

  Citeer dit