Het concept van hele taakgroepen in het produktieproces : een voorwaarde voor overleven

P.J.L.M. van Amelsvoort

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

58 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2-6
TijdschriftRichtingwijzer
Volume3
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit