Het concept activerende instructie gemeten via de perceptie van leerlingen

R. Lamberigts, P.J. Brok, den, K. Derksen, T.C.M. Bergen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    7 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Het concept activerende instructie gemeten via de perceptie van leerlingen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.