Het colloïdchemisch gedrag van titaandioxide in watergedragen verf

S.G.J. Heijman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)350-352
TijdschriftVerfkroniek
Volume64
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit