Het burn-out verschijnsel in watergekoelde kernreactoren

M. Bogaardt, C.L. Spigt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

30 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)011-022
TijdschriftDe Ingenieur
Volume77
StatusGepubliceerd - 1965

Citeer dit