Het bepalen van kromtemiddelpunten van banen, beschreven door punten van vlakke complexe mechanismen met gedwongen beweging

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

87 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)w181-w187
TijdschriftDe Ingenieur
Volume73
Nummer van het tijdschrift49
StatusGepubliceerd - 1961
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit