Het bepalen van de drempelwaarde met behulp van een psychometrische kromme

Errol Gachette, Otger van Delft

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

8 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijInstituut voor Perceptie Onderzoek (IPO)
Aantal pagina's19
StatusGepubliceerd - 1 jul. 1988
Extern gepubliceerdJa

Publicatie series

NaamIPO-Rapport
Volume666

Bibliografische nota

Stageverslag Pedagogisch Technische Hogeschool Eindhoven.

Citeer dit