Het belang van probleemoplossen voor het onderwijs in technische en exacte vakken

R. Taconis, M.G.M. Ferguson-Hessler

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)172-194
  TijdschriftTijdschrift voor Didactiek der B-Wetenschappen
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit