Het Belang van Groen

J.G.A. Zoest, van, R. Daalder

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  2 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Uit vele onderzoeken blijkt dat 'groen' in de directe woonomgeving voor mensen zeer belangrijk is. Niet voor niets is voor velen een woonmilieu buiten de stad aantrekkelijk vanwege onder andere de ruimte voor groen, of het nu bos, weiland of een ruime voortuin is. Voor de stad ligt er een uitdaging om het groen dat er is goed te benutten. Waar liggen de mogelijkheden?
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)35-39
  TijdschriftRooilijn
  Volume2000
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 2000

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Het Belang van Groen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit