Het beheer van PC-LAN's

F.G.P. Clevers, E. Lopes Cardozo, A. Valstar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

29 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)272-278
TijdschriftInformatie
Volume34
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit