Het afschuifmodel voor het verspaningsproces

E.T.W. Zweekhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)471-472
TijdschriftMetaalbewerking
Volume29
Nummer van het tijdschrift22
StatusGepubliceerd - 1964

Citeer dit