Het afdichtingsmechanisme van lipafdichtingen voor roterende assen : van tribologisch probleem naar ontwerpgereedschap

M.J.M. Cuijpers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

49 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)22-31
TijdschriftConstructeur
Volume24
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit