(Her)ontwerp van taakgroepen : een contingentiebenadering toegepast

G. Deetman, P.M. Bagchus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

48 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)66-76
TijdschriftBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
Volume60
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit