Heritage attributes of post-war housing in Amsterdam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
20 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Heritage attributes of post-war housing in Amsterdam'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen