Hemodynamic characterization of the trans-thoracic circulation by contrast-enhanced magnetic resonance imaging

M. Mischi, H.C.M. Bosch, van den, J.A. Boer, den, J. Verwoerd, R.J.E. Grouls, H. Korsten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hemodynamic characterization of the trans-thoracic circulation by contrast-enhanced magnetic resonance imaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen