Hemodynamic characterization of the trans-thoracic circulation by contrast-enhanced magnetic resonance imaging

M. Mischi, H.C.M. Bosch, van den, J.A. Boer, den, J. Verwoerd, R.J.E. Grouls, H. Korsten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Only abstract
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 17th Meeting of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM), 20-24 April 2009, Honolulu, Hawaii
Pagina's4715-4715
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hemodynamic characterization of the trans-thoracic circulation by contrast-enhanced magnetic resonance imaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit