Helping teammates during product selling: when does it pay off?

W. Borgh, van der, A. Jong, de, E.J. Nijssen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

39 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Helping teammates during product selling: when does it pay off?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.