Helper data schemes for secret-key generation based on SRAM PUFs: bias & multiple observations

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

107 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Willems, Frans M.J., Promotor
  • Alvarado, Alex, Co-Promotor
Datum van toekenning11 sep. 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5073-9
StatusGepubliceerd - 11 sep. 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit