Helium ion induced nanostructuring of metal surface

Irem Tanyeli

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

  210 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Begeleider(s)/adviseur
  • van de Sanden, M.C.M. (Richard), Promotor
  • De Temmerman, Gregory C., Co-Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning11 jan. 2016
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-386-3994-9
  StatusGepubliceerd - 11 jan. 2016

  Bibliografische nota

  Proefschrift

  Citeer dit