Heavy-traffic asymptotics for the single-server queue with random order of service

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

134 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's10
StatusGepubliceerd - 2003

Publicatie series

NaamSPOR-Report : reports in statistics, probability and operations research
Volume200326
ISSN van geprinte versie1567-5211

Citeer dit