Heavy-traffic asymptotics for networks of parallel queues with Markov-modulated service speeds

J.L. Dorsman, M. Vlasiou, B. Zwart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
115 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Heavy-traffic asymptotics for networks of parallel queues with Markov-modulated service speeds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Economics, Econometrics and Finance