Heavy-traffic analysis of the M/G/1 queue with priority classes

O.J. Boxma, J.W. Cohen, Q. Deng

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieTilburg
UitgeverijKatholieke Universiteit Brabant
Aantal pagina's33
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit