Heat treatment and low pressure oxidation of aqueous sewage sludge

S.P.P. Ottengraf, J.P. Lotens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  86 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)171-178
  TijdschriftWater Research
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit