Heat transfer of oxy-fuel flames to glass

M.J. Remie

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  685 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Goey, L.P.H. (Philip), Promotor
  • Aldén, Marcus, Promotor
  Datum van toekenning28 feb 2007
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-386-2669-7
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit