Heat transfer in gas-solid fluidized beds

A.V. Patil

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

13560 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Kuipers, J.A.M. (Hans), Promotor
  • Peters, E.A.J.F. (Frank), Co-Promotor
Datum van toekenning4 jun. 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3873-7
StatusGepubliceerd - 4 jun. 2015

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit