Heat transfer and boiling phenomena during quenching by water jet impingement

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

157 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van Esch, Bart P.M., Promotor
  • van der Geld, Cees W.M., Promotor
  • Kuerten, J.G.M. (Hans), Co-Promotor
Datum van toekenning25 nov 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5158-3
StatusGepubliceerd - 25 nov 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit