Heat flux reconstruction and effective diffusion estimation from perturbative experiments using advanced filtering and confidence analysis

M. van Berkel, T. Kobayashi, G. Vandersteen, H.J. Zwart, H. Igami, S. Kubo, N. Tamura, H. Tsuchiya, M.R. de Baar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Heat flux reconstruction and effective diffusion estimation from perturbative experiments using advanced filtering and confidence analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie