Heat capacity of MgSiN2 between 8 and 800 K

R.J. Bruls, H.T.J.M. Hintzen, R. Metselaar, J.C. Miltenburg, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7871-7876
TijdschriftJournal of Physical Chemistry B
Volume102
Nummer van het tijdschrift40
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit