Heat capacities and magnetic moments of potential regenerator materials at low temperatures

I. Tanaeva, H. Ikeda, L.J.A. Bokhoven, van, Y. Matsubara, A.T.A.M. Waele, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Heat capacities and magnetic moments of potential regenerator materials at low temperatures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen