Heat, air and moisture in building envelopes

M.H. Wit, de

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

273 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's200
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit