Heart valve tissue engineering - Where do we stand?

A. Driessen - Mol, S.P. Hoerstrup

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Heart valve tissue engineering - Where do we stand?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen