Heart valve tissue engineering - Where do we stand?

A. Driessen - Mol, S.P. Hoerstrup

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S57-S58
TijdschriftInternational Journal of Cardiology
Volume95
Nummer van het tijdschriftSupplement 1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Heart valve tissue engineering - Where do we stand?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit