HealthNet : a system for mobile and wearable health information management

C. Quix, J. Barnickel, S. Geisler, M. Hassani, S. Kim, X. Li, A. Lorenz, T. Quadflieg, T. Gries, M. Jarke, S. Leonhardt, U. Meyer, T. Seidl

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 3rd International Workshop on Information Management for Mobile Applications, Riva del Garda, Italy, August 26, 2013.
Pagina's36-43
Aantal pagina's8
StatusGepubliceerd - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit