Health Type Scenarios: Understanding the dynamics of changing user needs in Aging-in-Place

J. Knies, W.M. Gaasbeek, van, J.E.M.H. Bronswijk, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

Originele taal-2Engels
ArtikelnummerPC6 603
Pagina's (van-tot)S322
TijdschriftJournal of Nutrition, Health & Aging
Volume13
Nummer van het tijdschriftS1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit