Health and the city: The impact of urban environment on physically active modes of travelling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-2
Aantal pagina's2
TijdschriftTime Use in Australia and Europe Bulletin
Volume2010
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit