Healing environment in de praktijk

Emelieke Huisman, H.S.M. Kort

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)15-18
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor Ergonomie
Volume39
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit