Head Up Games : on the design, creation and evaluation of interactive outdoor games for children

I.A.C. Soute

    Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

    548 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Head Up Games : on the design, creation and evaluation of interactive outdoor games for children'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science